15 czerwca 2018 r. w szkolnej auli odbyły się warsztaty profilaktyczno-artystyczne promujące zdrowy, wolny od używek tryb życia. Wzięło w nich udział 20 osób z różnych klas naszej szkoły. Prowadzące - Marzena Ercolani i Marta Strzelecka postawiły na tzw. profilaktykę pozytywną, czyli budowanie postaw asertywnych oraz kształcenie umiejętności adekwatnego rozpoznawania i nazywania własnych uczuć i potrzeb  czy też ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z tzw. trudnymi emocjami jak złość. poczucie odrzucenia. Warsztaty miały także na celu zaspokojenie potrzeby twórczości i odkrycie artystycznych pasji, co może ułatwić satysfakcjonujące spędzanie czasu bez używek. 

Projekt mógł być zrealizowany dzięki dotacji z Funduszu Przeciw Uzależnieniom. Został podczas nich użyty nowo zakupiony sprzęt nagłaśniający oraz reflektory. Stworzyło to intymny, szczególny nastrój adekwatny do mówienia o swoich słabościach i problemach.

Fotografie Katarzyna Cyberna 

7 czerwca odbył się w auli naszej szkoły Turniej klas pierwszych LO "Zdrowa żywność i Żywienie". Trzyosobowe reprezentacji każdej z klas. Uczniowie musieli pokonać trzy etapy konkursu:
1. test wiedzy o zdrowej żywności i prawidłowym żywieniu,
2. część praktyczna wykrycie składników pokarmowe przy użyciu odpowiednich odczynników chemicznych,
3. ułożenie hasła promującego zdrową żywność.
Przewagą niewielu punktów wyłonieni zostali zwycięzcy. 
Wszystkim gratulujemy.

MATURA 2017 - zdawalność 98% (kraj 78,5%)

j. polski - 66% (kraj 56%), 

j. angielski - 81% (kraj 71%), 

j. niemiecki - 76% (kraj 65%), 

matematyka - 58% (kraj 54%), 

WOS - 47% (kraj 26%), 

geografia - 44% (kraj 31%)

KOSZALIN…

Na sam dźwięk  tych słów pojawia się uśmiech na twarzy niejednego uczestnika projektu.

Ostatni tydzień maja był wyjątkowy dla nas wszystkich, a to dzięki wizycie szkół partnerskich uczestniczących w programie Erasmus+. Czas przemija, a 7 dni, które spędziliśmy razem były naprawdę wyjątkowe.

W niedzielę 27 maja odebraliśmy delegacje: z Niemiec, Włoch, Rumunii, Francji i Portugalii. W trakcie naszego spotkania towarzyszył nam strach, ale także dziwny niepokój. Jak to będzie wyglądało, czy znajdziemy wspólny język i czy będzie towarzyszyła temu bariera językowa. Po kilkunastu minutach pierwsze lody zostały przełamane.

Kolejny tydzień mieliśmy bardzo szczegółowo zaplanowany. 

W poniedziałek o godzinie 9.00 spotkaliśmy się w szkole i zostaliśmy oficjalnie powitani przez Panią dyrektor Bożenę Sobkowiak. Następnie podzieliliśmy się na 2 grupy, które zwiedzały budynek naszej szkoły. Młodzież i nauczyciele uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych swoich kolegów. Zwieńczeniem całego dnia był wyjazd do Aquaparku i relaks.

"Ludzkość stale kroczy na przód, jednak człowiek pozostaje ten sam" - Johann Wolfgang Goethe