Święta Bożego Narodzenia to czas, który spędzamy z rodziną, dzielimy się radości i obdarowujemy drobnymi upominkami na znak, że jesteśmy dla siebie ważni. Jednak nie każdy ma szanse dostać jakiś prezent. Akcja Pusta Choinka została stworzona z myślą o tych najuboższych dzieciach, których marzeniem jest dostać zwykłą ciepłą kurtę lub buty. W tym roku do akcji postanowiło się włączyć 20 wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 2 wraz koordynatorem Panią Moniką Bryła, którzy 9 grudnia stanęli gotowi do działania w koszalińskim Centrum Handlowym- Atrium. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 5 grudnia 2017 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się Gala Wolontariatu zorganizowana przez Koszalińskie Centrum Wolontariatu oraz Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbe.  Wzięły w niej udział cztery reprezentantki szkolnego Klubu Wolontariuszy w Zespole Szkół nr 2 wraz z koordynatorem Panią Moniką Bryłą.

Wolontariuszki otrzymały gratulacje oraz podziękowania, na ręce Pani Moniki Bryła zostało złożone pisemne podziękowanie za ciężką pracą, jaką uczniowie oraz koordynatorzy wkładają w działania na rzecz potrzebujących.

Całą uroczystość przyświecał piękny koncert gitarowy w wykonaniu młodej solistki.

Najbardziej poruszyła uczestników Maratonu historia Ni Yulan z Chin, która została skazana na bezdomność za obronę praw lokatorów pozbawionych mieszkań w związku z budową obiektów sportowych na Olimpiadę w Pekinie. W jej obronie napisaliśmy 456 listów. Trochę mniej, bo 316 listów napisaliśmy w obronie  ClovisaRazafimalala z Madagaskaru, który został skazany za ochronę lasu deszczowego.

Mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w wręczeniu Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów ze szkół średnich. Takie stypendiów otrzymuje najlepszy uczeń ze szkoły, który uzyskał najwyższą średnią.

Uroczystość odbyła się 1 grudnia 2017 r. w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W gali wzięła udział Pani Bożena Sobkowiak - dyrektor szkoły i Krystian Pichliński - nasz najlepszy uczeń. Krystian uzyskał średnią ocen 4,89.

Gratulujemy Krystianowi i życzymy dalszych sukcesów.

30 listopada w auli naszej szkoły na czwartej godzinie lekcyjnej odbyły się wróżby andrzejkowe, w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły. W pogodnej atmosferze dowiedzieli się z pewnością wielu ciekawych rzeczy na temat swojej przyszłości :), a jak się bawili, można zobaczyć na zdjęciach.