"Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych, nie tylko zzksiążek czerpać mądrość, ale z nieba, ziemi, z dębów i buków"

25 października odbył się już po raz trzeci w naszej szkole Dzień Wolontariusza. Obchody składały się z dwóch części: części oficjalnej, której kluczowym elementem były prelekcje wygłoszone przez zaproszonych gości, a także z części wystawowej, kiedy to zaproszone organizacje wolontariackie prezentowały młodzieży swoją działalność.

W tym roku uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wysłuchania dwóch prelekcji. Jako pierwsza zabrała głos Pani Zofia Hafke z Koszalińskiego Centrum Wolontariatu, która wygłosiła wykład pt. „Barwy wolontariatu” o różnych formach i możliwościach włączania się w pracę na rzecz drugiego człowieka. Drugim prelegentem był Pan Krzysztof Beznar Koordynator Greenpeace Koszalin, który przybliżył uczniom organizację Greenpeace oraz w ciekawy sposób opowiadał o jej działalności, ukazując obszary, w które czynnie zaangażowani są aktywiści Greenpeace, często narażający swoje życie i bezpieczeństwo dla dobra przyrody i całego świata. Pierwszą część uroczystości uświetniły również występy uczniów naszej szkoły. Julia Wolny, uczennica klasy 3gB, wprowadziła nas swoim śpiewem w chwilę zadumy, a uczniowie klasy Ip wraz z wychowawczynią Panią Marzeną Ercolani uwidocznili w przygotowanym występie problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy Afryki. 

Zapraszamy na następujące zajęcia:
1. Gramatyka i ortografia na wesoło - utrwalenie zasad gramatycznych i ortograficznych - prowadzący: Sylwia Dąbrowska, sala 107.
2. Albert Einstein, Maria Curie-Skłodowska - spotkania z nauką - prowadzący: Witold Lemke, sala 205.
 
Zajęcia będą prowadzone od godziny 9.00 do godziny 12.00.
 
Zapraszamy!  

14 października 2018 roku uczennice Maja Włodyka i Franka Karbowiak pod opieką nauczycieli: pani Beaty Ulman i pani Urszuli Borucińskiej wyruszyły w tygodniową podróż do Bukaresztu w ramach programu Erasmus+. Wizyta w rumuńskiej szkole partnerskiej odbyła się pod hasłem: historia demokracji. Nasi rumuńscy partnerzy spisali się na medal. Przyjęli nas bardzo ciepło i zapewnili mnóstwo wrażeń. Mieliśmy okazję poznać ich szkołę i zasady jej funkcjonowania. Braliśmy udział w lekcjach naszych kolegów, u których mieszkaliśmy. Wykonaliśmy wspólnie zadania i zaprezentowaliśmy je na spotkaniu w szkole.