Rozpoczęcie roku szkolnego w V Liceum Ogólnokształcącym

i Gimnazjum nr 4 im. Stanisława Lema

W dniu 1 września 2016 r. odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Klasy LO o godzinie 900 – sala gimnastyczna.

Klasy gimnazjum o godzinie 1000 – sala gimnastyczna.

W dniu 31 sierpnia 2016 r. w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema odbędzie się spotkanie adaptacyjne dla uczniów klas I LO.

Zapraszamy uczniów i ich rodziców na spotkania z dyrekcją w auli szkoły. Następnie odbędą się spotkania z wychowawcami.

Harmonogram spotkań z dyrekcją szkoły:

1330 – klasy:

I j – językowo – turystyczna,

I p – psychologiczno - humanistyczna,

I h – humanistyczno – prawna,

1400 – klasy:

I b – biologiczno – chemiczna,

I i – inżynierska,

I t – politechniczna

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Dyrekcja szkoły zaprasza uczniów klas pierwszych gimnazjum wraz z rodzicami  na spotkanie organizacyjne w dniu 31 sierpnia 2016 o godz. 1430 . Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej, a następnie uczniowie z wychowawcami klas przejdą do poszczególnych sal wg harmonogramu:

 

klasa I g A sala nr 11

klasa  I g B sala nr 2

klasa I g C - sala nr 6

klasa I g D sala nr 3