25 października odbył się już po raz trzeci w naszej szkole Dzień Wolontariusza. Obchody składały się z dwóch części: części oficjalnej, której kluczowym elementem były prelekcje wygłoszone przez zaproszonych gości, a także z części wystawowej, kiedy to zaproszone organizacje wolontariackie prezentowały młodzieży swoją działalność.

W tym roku uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wysłuchania dwóch prelekcji. Jako pierwsza zabrała głos Pani Zofia Hafke z Koszalińskiego Centrum Wolontariatu, która wygłosiła wykład pt. „Barwy wolontariatu” o różnych formach i możliwościach włączania się w pracę na rzecz drugiego człowieka. Drugim prelegentem był Pan Krzysztof Beznar Koordynator Greenpeace Koszalin, który przybliżył uczniom organizację Greenpeace oraz w ciekawy sposób opowiadał o jej działalności, ukazując obszary, w które czynnie zaangażowani są aktywiści Greenpeace, często narażający swoje życie i bezpieczeństwo dla dobra przyrody i całego świata. Pierwszą część uroczystości uświetniły również występy uczniów naszej szkoły. Julia Wolny, uczennica klasy 3gB, wprowadziła nas swoim śpiewem w chwilę zadumy, a uczniowie klasy Ip wraz z wychowawczynią Panią Marzeną Ercolani uwidocznili w przygotowanym występie problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy Afryki. 

14 października 2018 roku uczennice Maja Włodyka i Franka Karbowiak pod opieką nauczycieli: pani Beaty Ulman i pani Urszuli Borucińskiej wyruszyły w tygodniową podróż do Bukaresztu w ramach programu Erasmus+. Wizyta w rumuńskiej szkole partnerskiej odbyła się pod hasłem: historia demokracji. Nasi rumuńscy partnerzy spisali się na medal. Przyjęli nas bardzo ciepło i zapewnili mnóstwo wrażeń. Mieliśmy okazję poznać ich szkołę i zasady jej funkcjonowania. Braliśmy udział w lekcjach naszych kolegów, u których mieszkaliśmy. Wykonaliśmy wspólnie zadania i zaprezentowaliśmy je na spotkaniu w szkole.

25 października 2018r. odbędzie się kolejny nabór do Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Przyjdź i sprawdź się. Zostań Ratownikiem PCK, dołącz do nas. Ty też możesz pomóc uratować czyjeś życie.

Czekamy na Ciebie o godz. 17.00 przy ulicy Grunwaldzkiej 20 w Koszalinie.

Już 22 października odbędą się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Każdy z uczniów będzie mógł oddać swój głos na wybranego kandydata. O ten głos walczy trójka odważnych, gotowych do pracy na rzecz szkoły, pierwszaków:

  1. Wiktoria Rybak – klasa Ip
  2. Mateusz Sołtysiak – klasa Ih
  3. Julia Weynerowska – klasa Im

Plakaty wyborcze plus zdjęcia kandydatów można przeczytać i zobaczyć na łączniku szkolnym.

Już w poniedziałek, 22 października, wszystkie klasy wezmą udział w głosowaniu. Następnego dnia poznamy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:-)