Procedura doboru kandydatów do służby w Policji w 2017r.

 

Jest! Mamy I miejsce! Brawo! :)

Dnia 15. 12. 2016 r. uczniowie klas pierwszych V Liceum mieli okazję brać udział w projekcie "Obierz właściwy kierunek", który miał na celu przypomnieć zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zasady bezpieczeństwa nad wodą. Akcję zorganizował koszaliński odział WOPR, który przez trzy godziny prezentował zajęcia praktyczne dla uczniów.

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 7 grudnia 2016 r. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie odbyła się GALA WOLONTARIATU zorganizowana przez Koszalińskie Centrum Wolontariatu.

Urocze reprezentantki z Naszego Szkolnego Klubu Wolontariusza wraz z opiekunem p. Żanetą Kwapisz otrzymały podziękowania dla Szkoły za zaangażowanie i poświęcenie.


To dla Nas ogromne wyróżnienie.