Konkurs organizowany przez Główny Inspektor Sanitarny.

Masz chwilę czasu zrób plakat dotyczący tematu profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków, substancji psychoaktywnych pod tytułem: „Stop dopalaczom”.

Praca konkursowa powinna jednoznacznie kojarzyć się z profilaktyką antydopalaczową i bezpiecznymi zachowaniami; nie może straszyć i wzbudzać agresji,

Prace należy dostarczyć do p. Dominiki Użdrzychowskiej do dnia 20.05.2016r. w wersji elektronicznej (zaleca się zapisanie pracy konkursowej: w wybranym spośród wskazanych formacie: PDF /format zalecany/, EPS, AI, TIFF; w trybie kolorów CMYK.)

2 uczennice naszego liceum, Natalia Grzybowska z IIh i Natalia Pietkiewicz z IIa zostały posłankami XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

W dniach 13 - 14 maja wyjeżdżają do Warszawy na posiedzenie komisji Sejmu. 

Naszym dziewczynom i ich opiekunowi, p. Arkadiuszowi Grykowi, serdecznie gratulujemy!

Dnia 22 kwietnia 2016r. w Zespole Szkole nr 2 im. S. Lema odbył się finał III Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie kultury i tradycji brytyjskiej oraz motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. Na eliminacje, które miały miejsce 8 kwietnia, zgłosiło się 33 uczniów ze szkół gimnazjalnych z Koszalina, Białogardu, Bobolic, Manowa, Sianowa i Tymienia. Dziesięciu uczestników, którzy najlepiej rozwiązali test eliminacyjny przeszło do finału.

Etap finałowy miał formę teleturnieju 1 z 10. Największą wiedzą oraz dobrą taktyką wykazał się Maciej Matera z Gimnazjum nr 9 w Koszalinie, który zwyciężył konkurs. II miejsce zajęła Sara Sokołowska-Katzer z Gimnazjum Katolickiego w Koszalinie, a III miejsce – Zuzanna Rębas z Gimnazjum Gminnego w Sianowie. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, sprzęt elektroniczny, rodzinne wejściówki do Parku Wodnego Koszalin oraz gadżety od wydawnictwa Pearson i Macmillan. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do wzięcia udziału w następnej edycji konkursu za rok.
Maria Glasner, Natalia Matusik, Aleksandra Szultka – organizatorki konkursu

W bibliotece liceum 22 kwietnia br. odbył się finał konkursu literackiego pt. „Piszę list do Ciebie…!” w kameralnej atmosferze. Tematyka jak i adresat listu dowolny. Jury wyłoniło laureatów, którzy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Oto laureatki:
I miejsce – Paulina Sawa kl. I i
II miejsce – Magda Pick kl. III b
III miejsce – Marta Federkiewicz kl. II p
Oraz wyróżnione zostały uczennice kl. II gA: Nikola Berkowska, Jaśmina Jabłońska i Nikola Modlińska.
GRATULUJEMY !!!!

Organizatorki:

Marzena Ponurko
Jola Zajączkowska

 Zwycięzcy Wielkiej Zbiórki Ekologicznej - III gc oraz II h

alt