W dniu 12 kwietnia 2019 roku w Szczecinie odbył się XLVI Finał Okręgowy Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości okręgów koszalińskiego i szczecińskiego.

Drużyna V Liceum Ogólnokształcącego w składzie Magdalena Górna, Mikołaj Grabowski i Maciej Wieszczycki zajęła I miejsce w województwie. Indywidualnie I miejsce zajął Maciek, a Magda była V w województwie. Oboje zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady.

Gratulacje dla uczniów i ich opiekuna Arkadiusza Gryka.

 

W związku z akcją strajkową w dniu 8 kwietnia 2019 r., zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół nr 2 im. St. Lema w Koszalinie nie odbywają się.

Szkoła dla uczniów jest otwarta. Kolejne komunikaty będą ukazywały się na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Dodatkowo, informacji rodzicom, uczniom i innym zainteresowanym, udziela dyrektor szkoły lub sekretariat pod nr tel. 94 342 47 84.

                                                                                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                                                                                         Zespołu Szkół nr 2

                                                                                                                                                                                     im. St. Lema w Koszalinie