Koła zainteresowań w roku szkolnym 2018/2019  

L.p.

Koło zainteresowań

Prowadzący

Tygodniowa liczba godzin

termin

sala

1

GLOBE

W. Kordylas

0,5

piątek 12.40

17/ter

2

języka migowego LO+G

D Czudowska

1

poniedziałek 14.30

1s

3

wokalne

M. Strzelecka

1

środa 15.20

3

4

teatralne

M. Ercolani

1

czwartek 15.15

aula

5

SKS p. siatkowa

A. Wysocki

1

czwartek 14.30

s.gim

6

SKS p. siatkowa dziewcząt

G. Zaganiacz

1

wtorek 15.15

s.gim

7

geograficzne

A. Królikiewicz

1

czwartek 15.15

3