8 czerwca odbyły się zajęcia terenowe z biologii z klasą II na terenie Oczyszczalni Ścieków w Jamnie.