24 maja 2018r.  w naszej szkole odbył się Gimnazjalny Konkurs Ortograficzny „Gżegżółka”

Celem konkursu było:

  • promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego
  • doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych
  • kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego

Konkurs składał się z dwóch  części – dyktanda oraz różnorodnych zadań orograficznych i interpunkcyjnych. Do konkursu przystąpiło 21  uczniów klas gimnazjalnych wytypowanych przez wychowawców i nauczycieli języka polskiego. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu opanowali zasady ortograficzne.

Finaliści Gimnazjalnego Konkursu " Ortograficznego " Gżegżółka"

1.
 

 

Wiktoria Bajek

3gd

I miejsce

2.

Weronika Metera

 

3gd

II miejsce

3.

Julia Wolny

 

2gb

III  miejsce

                                       Konkurs przygotowały :

              Katarzyna Muś, Sylwia Dąbrowska, Magdalena Kret

Zajęcie 2 miejsca w konkursie WIEDZY OLIMPIJSKIEJ.

Małgorzata Cieślińska

Adam Kwaśniewski-Kuzio

Sławomir Brzuszek

GRATULUJEMY!!!

opiekun Marek Cieśliński

14 lutego odbyły się warsztaty kulturowo-językowe z języka niemieckiego dla klas gimnazjalnych. Uczniowie przygotowywali plakaty, rozwiązywali krzyżówki, układali przysłowia...wszystko po niemiecku 🙂 Trzyosobowe reprezentacje klas walczyły dzielnie o pierwsze miejsce i nagrodę główną - dodatkowe bingo dla całej klasy z języka niemieckiego w wybranym przez klasę terminie 🙂

I miejsce zajęła klasa II ga, II miejsce - III gd, a III - klasa II gd!

Wszyscy uczestnicy otrzymają dodatkową ocenę za aktywność!

Warsztaty przygotowały p. Anna Subalska i Jolanta Niemiec

14 grudnia w auli naszej szkoły odbył się konkurs "Zdrowo żyj"
dla 3. klas gimnazjum. I miejsce zajęła klasa 3GD.

Konkurs zorganizowali p. I. Ciemińska, p. M. Kołodziejek i p. Ł. Biel.