24 maja 2018r.  w naszej szkole odbył się Gimnazjalny Konkurs Ortograficzny „Gżegżółka”

Celem konkursu było:

  • promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego
  • doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych
  • kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego

Konkurs składał się z dwóch  części – dyktanda oraz różnorodnych zadań orograficznych i interpunkcyjnych. Do konkursu przystąpiło 21  uczniów klas gimnazjalnych wytypowanych przez wychowawców i nauczycieli języka polskiego. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu opanowali zasady ortograficzne.

Finaliści Gimnazjalnego Konkursu " Ortograficznego " Gżegżółka"

1.
 

 

Wiktoria Bajek

3gd

I miejsce

2.

Weronika Metera

 

3gd

II miejsce

3.

Julia Wolny

 

2gb

III  miejsce

                                       Konkurs przygotowały :

              Katarzyna Muś, Sylwia Dąbrowska, Magdalena Kret