14 lutego odbyły się warsztaty kulturowo-językowe z języka niemieckiego dla klas gimnazjalnych. Uczniowie przygotowywali plakaty, rozwiązywali krzyżówki, układali przysłowia...wszystko po niemiecku 🙂 Trzyosobowe reprezentacje klas walczyły dzielnie o pierwsze miejsce i nagrodę główną - dodatkowe bingo dla całej klasy z języka niemieckiego w wybranym przez klasę terminie 🙂

I miejsce zajęła klasa II ga, II miejsce - III gd, a III - klasa II gd!

Wszyscy uczestnicy otrzymają dodatkową ocenę za aktywność!

Warsztaty przygotowały p. Anna Subalska i Jolanta Niemiec