2018-2019

Regulamin rekrutacji 2018/2019

Harmonogram zajęć - październik 2018/2019

Harmonogram zajęć - listopad 2018/2019

Harmonogram zajęć - grudzień 2018/2019

Harmonogram zajęć - styczeń 2019

Harmonogram zajęć - marzec 2019

Harmonogram zajęć - maj 2019

 

Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu

„Wsparcie na starcie” dla uczniów klas III Gimnazjum

w roku szkolnym 2018/2019

 

 1. Rekrutacja wrzesień 2018 - zgłoszenie do koordynatora projektu lub prowadzących zajęcia. Regulamin będzie dostępny na stronie szkoły i koordynatora projektu - p. Katarzyny Muś
 2. Zajęcia zaczną się od października 2018
 3. Uczniowie mogą uczestniczyć maksymalnie w 3 zajęciach
 4. Doradztwem edukacyjno-zawodowym „Rozwiń skrzydła” indywidualnym i grupowym objęci są wszyscy uczestnicy projektu

 

 • Zajęcia z języka polskiego – „Kultura żywego słowa” - posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie, zajęcia z elementami retoryki i autoprezentacji - 8 miejsc, p. Sylwia Dąbrowska 
 • Zajęcia z języka angielskiego - „Język angielski otwiera drzwi do porozumiewania się ze światem” - 8 miejsc, p. Danuta Kwiatkowska 
 • Zajęcia psychoedukacyjne „Fitness dla mózgu” dla uczniów z trudnościami w nauce - 8 miejsc, p. Magdalena Kret 
 • Zajęcia z informatyki dla uczniów gimnazjum z zakresu projektowania w programie graficznym Blender z wykorzystaniem drukarki 3D „Myślę, tworzę, programuję” - 8 miejsc, p. Monika Kołodziejek 
 • Zajęcia z fizyki metodą eksperymentu „ Rozumiem świat-poznawanie przez działanie dla uczniów gimnazjum” - 8 miejsc, p. Witold Lemke 
 • Zajęcia z matematyki metodą eksperymentu „ Matematyka na co dzień” - 8 miejsc, p. Anna Bartosik 
 • Zajęcia z biologii metodą eksperymentu „ Poznajemy tajemnice roślin –biologia w powiększeniu”   -  8 miejsc, p. Aneta Krężołek -Liszka 
 • Zajęcia z chemii i metodą eksperymentu Lepiej zrozumiem to, czego sam doświadczę” – poznajemy chemię przez doświadczenie 8 miejsc, p. Katarzyna Klasicka 
 • Zajęcia z zakresu indywidualnego i grupowego  doradztwa edukacyjno-zawodowego „Rozwiń skrzydła” –  wszyscy uczestnicy, p. Katarzyna Muś

 

Cel projektu

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE