2018-2019

Regulamin rekrutacji 2018/2019

 

Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu

„Wsparcie na starcie” dla uczniów klas III Gimnazjum

w roku szkolnym 2018/2019

 

 1. Rekrutacja wrzesień 2018 - zgłoszenie do koordynatora projektu lub prowadzących zajęcia. Regulamin będzie dostępny na stronie szkoły i koordynatora projektu - p. Katarzyny Muś
 2. Zajęcia zaczną się od października 2018
 3. Uczniowie mogą uczestniczyć maksymalnie w 3 zajęciach
 4. Doradztwem edukacyjno-zawodowym „Rozwiń skrzydła” indywidualnym i grupowym objęci są wszyscy uczestnicy projektu

 

 • Zajęcia z języka polskiego – „Kultura żywego słowa” - posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie, zajęcia z elementami retoryki i autoprezentacji - 8 miejsc, p. Sylwia Dąbrowska 
 • Zajęcia z języka angielskiego - „Język angielski otwiera drzwi do porozumiewania się ze światem” - 8 miejsc, p. Danuta Kwiatkowska 
 • Zajęcia psychoedukacyjne „Fitness dla mózgu” dla uczniów z trudnościami w nauce - 8 miejsc, p. Magdalena Kret 
 • Zajęcia z informatyki dla uczniów gimnazjum z zakresu projektowania w programie graficznym Blender z wykorzystaniem drukarki 3D „Myślę, tworzę, programuję” - 8 miejsc, p. Monika Kołodziejek 
 • Zajęcia z fizyki metodą eksperymentu „ Rozumiem świat-poznawanie przez działanie dla uczniów gimnazjum” - 8 miejsc, p. Witold Lemke 
 • Zajęcia z matematyki metodą eksperymentu „ Matematyka na co dzień” - 8 miejsc, p. Anna Bartosik 
 • Zajęcia z biologii metodą eksperymentu „ Poznajemy tajemnice roślin –biologia w powiększeniu”   -  8 miejsc, p. Aneta Krężołek -Liszka 
 • Zajęcia z chemii i metodą eksperymentu Lepiej zrozumiem to, czego sam doświadczę” – poznajemy chemię przez doświadczenie 8 miejsc, p. Katarzyna Klasicka 
 • Zajęcia z zakresu indywidualnego i grupowego  doradztwa edukacyjno-zawodowego „Rozwiń skrzydła” –  wszyscy uczestnicy, p. Katarzyna Muś

 

 

2017-2018

 

 

                   

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LISTOPAD

HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUDZIEŃ

H ARMONOGRAM ZAJĘĆ STYCZEŃ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Luty

HARMONOGRAM MARZEC

HARMONOFGRAM KWIECIEŃ

HARMONOGRAM   MAJ

HARMONOGRAM   CZERWIEC

HARMONOGRAM   CZERWIEC

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Wsparcie na starcie!”

dla Oddziałów Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema, Jedności 9, 75-401 w Koszalinie  

Od października w Oddziałach Gimnazjalnych Zespole Szkół nr 2  im. Stanisława Lema w Koszalinie realizowany jest projekt „ Wsparcie na starcie”. Projekt skierowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców

W ramach projektu uczniowie Gimnazjum nr 4z klas ( II- III) otrzymają  wsparcie w postaci dodatkowych zajęć:

 • zajęć z języka polskiego - "Kultura żywego słowa" - posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie, zajęcia z elementami retoryki i autoprezentacji dla uczniów z trudnościami w nauce
 • zajęć z języka angielskiego - „Język angielski otwiera drzwi do porozumiewania się ze światem” dla uczniów z trudnościami w nauce
 • zajęć psychoedukacyjnych- Fitness dla mózgu”  dla uczniów z trudnościami w nauce rozwijających umiejętność uczenia się
 • zajęć informatycznych z wykorzystaniem drukarki 3D
 • zajęć z fizyki metodą eksperymentu
 • zajęć z biologii metodą eksperymentu
 • zajęć z matematyki metodą eksperymentu

Dodatkowo uczniowie wezmą udział w zajęciach zakresu indywidualnego i grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego .W ramach projektu  zostaną  wyposażone pracownie przedmiotowe : języka polskiego , języka angielskiego, informatyczna ,  matematyczna, fizyczna, biologiczna oraz gabinet doradcy zawodowego

W ramach projektu  rodzice uczniów z Gimnazjum nr 4  z klas ( II- III) otrzymają  wsparcie w postaci:

 • spotkań grupowych dla rodziców ze specjalistą w ramach „Uniwersytetu dla Rodziców”,    których celem jest  poszerzanie  wiedzy  na temat wspierania nastolatków w ich rozwoju  intelektualnym i emocjonalnym oraz  zdobycie praktycznych umiejętności komunikacji z dorastającym dzieckiem

W ramach projektu  nauczyciele z Gimnazjum nr 4  otrzymają  wsparcie w postaci:

 

 • szkolenia w zakresie dostosowania metod, technik i treści edukacyjnych do potrzeb zróżnicowanego zespołu oraz pomoc nauczycielowi w zdiagnozowaniu potrzeb
 • szkolenia ,na którym poznają  najnowsze osiągnięcia neurodydaktyki  oraz dowiedzą  się, w jaki sposób  można je wykorzystać w codziennej pracy z uczniami, z uwzględnieniem ewolucyjnej perspektywy
 • szkolenia z zakresu dostosowania metod pracy z uczniem do zdiagnozowania stylów uczenia się uczniów oraz szkolenia wdrożeniowego z zakresu diagnozowania uczniów przy wykorzystaniu testów on - line  w zakresie indywidualnych stylów uczenia się

Cel projektu

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE