Uczniowie Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema od 2001 roku odnosili liczne sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 
Są to wspólne sukcesy uczniów i ich opiekunów. Zachęcenie uczniów do dodatkowej pracy i wysiłku oraz otwarcie przed nimi możliwości rozwoju talentów sprawia nauczycielom szczególną satysfakcję.


Laureaci i Finaliści 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

2015

Konkurs Języka Niemieckiego
- Laureat-

Alexander Holz
opiekun  Paulina Krasowska

 

2014

Konkurs Języka Niemieckiego
- Finalista -

Alexander Holz
opiekun  Paulina Krasowska

Konkurs Geograficzny
- Finalista -

Seweryn Langner
opiekun  Aleksandra Mechecka

Konkurs Języka Angielskiego
- Finalista -

Natalia Polek
opiekun  Beata Ulman

2013

Konkurs Chemiczny
- Finalista -

Michał Kosnowski
opiekun  Jadwiga Harasimowicz

Konkurs Geograficzny
- Finalista -

 Adam Iwaszkiewicz
opiekun Joanna Sobkowiak 

Kacper Bawoł
opiekun  Aleksandra Mechecka

 

2012

Konkurs Języka Polskiego
- Laureat -

Klaudia Górzyńska 
opiekun Krzysztof Gibuła

Konkurs Historyczny 
- Finalista -

Michał Kapustyński 
opiekun Wioletta Nowak


Konkurs Matematyczny 
-Finalista -

Katia Szywerska 
opiekun Urszula Borucińska 


Więcej osiągnięć w zakładce