Podania o przyjęcie do V LO - strona internetowa: Tutaj

Regulamin naboru: Pobierz

 

Profile proponowane przez V LO

klasa biologiczno-chemiczna   Pobierz

klasa humanistyczno-prawna   Pobierz

Klasa psychologiczna  Pobierz

Klasa inżynierska  Pobierz

Klasa językowa   Pobierz

Klasa matematyczno-informatyczna   Pobierz

 

Przedmioty punktowane:

klasa biologiczno-chemiczna: j. polski, biologia, chemia, matematyka

klasa humanistyczno-prawna: j. polski, historia, WOS, matematyka

Klasa psychologiczna: j. polski, biologia, WOS, matematyka

Klasa inżynierska: matematyka, geografia, j. angielski, j. polski

Klasa językowa: j. polski, j. angielski, geografia, matematyka

Klasa matematyczno-informatyczna: j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka