Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema

75-401 Koszalin, ul. Jedności 9

PKO BP SA I/O Koszalin         86 1020 2791 0000 7702 0008 7072

 

Zebrania z rodzicami:

 

12.09.2017 r.

godz.1630 -III klasy Gimnazjum aula

godz.1700 - I klasy Liceum aula

godz.1800 - III klasy Liceum aula

godz. 1630 - klasy  II,  III Gimnazjum w salach lekcyjnych

godz. 1730 - klasy I, II,  III Liceum w salach lekcyjnych

17.10.2017 r.

godz. 1545 -  klasy Gimnazjum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1630 - klasy Liceum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1700- 1800 dzień otwarty

28.11.2017 r.

godz. 1545 -  klasy Gimnazjum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1630 - klasy Liceum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1700- 1800 dzień otwarty

poinformowanie rodziców uczniów klas I, II i III o  przewidywanych ocenach

30.01.2018 r.

godz. 1545 -  klasy Gimnazjum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1630 - klasy Liceum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1700- 1800 dzień otwarty

27.03.2018 r.

godz. 1545 -  klasy Gimnazjum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1630 - klasy Liceum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1700- 1800 dzień otwarty

poinformowanie rodziców uczniów klas  III o  przewidywanych ocenach

22.05.2018 r.

godz. 1545 -  klasy Gimnazjum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1630 - klasy Liceum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1700- 1800 dzień otwarty

poinformowanie rodziców uczniów  o  przewidywanych ocenach