Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema

75-401 Koszalin, ul. Jedności 9

PKO BP SA I/O Koszalin         86 1020 2791 0000 7702 0008 7072

 

Zebrania z rodzicami:

 

12.09.2017 r.

godz.1630 -III klasy Gimnazjum aula

godz.1700 - I klasy Liceum aula

godz.1800 - III klasy Liceum aula

godz. 1630 - klasy  II,  III Gimnazjum w salach lekcyjnych

godz. 1730 - klasy I, II,  III Liceum w salach lekcyjnych

17.10.2017 r.

godz. 1545 -  klasy Gimnazjum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1630 - klasy Liceum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1700- 1800 dzień otwarty

28.11.2017 r.

godz. 1545 -  klasy Gimnazjum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1630 - klasy Liceum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1700- 1800 dzień otwarty

poinformowanie rodziców uczniów klas I, II i III o  przewidywanych ocenach

30.01.2018 r.

godz. 1545 -  klasy Gimnazjum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1630 - klasy Liceum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1700- 1800 dzień otwarty

27.03.2018 r.

godz. 1545 -  klasy Gimnazjum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1630 - klasy Liceum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1700- 1800 dzień otwarty

poinformowanie rodziców uczniów klas  III o  przewidywanych ocenach

22.05.2018 r.

godz. 1545 -  klasy Gimnazjum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1630 - klasy Liceum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1700- 1800 dzień otwarty

poinformowanie rodziców uczniów  o  przewidywanych ocenach

 

 
1.    800-845
2.    855-940
3.   950-1035
4. 1050-1135
5. 1145-1230
6. 1240-1325
7. 1335-1420
8. 1430-1515
9. 1525-1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzwonki w/g skróconego planu lekcji:

1.    800-830
2.    835-905
3.   910-940
4. 950-1020
5. 1025-1055
6. 1100-1130
7. 1135-1205
8. 1210-1240
9. 1250-1320