Komunikat 67/17

Uczniowie klas III LO, mogą dokonywać zmian w deklaracjach maturalnych w sali informatycznej 104 w wyznaczonych terminach.

W sprawie dokonywania zmian w deklaracjach należy kontaktować się z wicedyrektorem p. Arkadiuszem Grykiem oraz informatykiem p. Krystianem Koszowskim.

W dniu wypełniania deklaracji można się zgłosić we wcześniejszych godzinach 940–1240 po wcześniejszym ustaleniu z p. Arkadiuszem Grykiem oraz p. Krystianem Koszowskim.

Terminy dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych:

 27 października 2017 r. (piątek) – godz. 1335 – 1430

 15 grudnia 2017 r. (piątek) – godz. 1335 – 1430

 12 stycznia 2018 r. (piątek) – godz. 1335 – 1430

Ostateczny termin składania deklaracji:

 7 lutego 2018 r. (środa) – godz. 1240 – 1430


Więcej informacji:

Centralna Komisja Egzaminacyjna http://www.cke.edu.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Poznań http://www.oke.poznan.pl/

 

Harmonogram próbnych matur:

Próbna Matura z Operonem odbędzie się w dniach 21-24 listopada 2017 r.

21 listopada 2017 r. – język polski podstawowy i rozszerzony;

22 listopada 2017 r. – matematyka podstawowa i rozszerzona;

23 listopada 2017 r. – języki obce – podstawowy i rozszerzony;

24 listopada 2017 r. – przedmioty dodatkowe;

 

 ***

Matura - dokumenty:

Organizacja i przebieg egzaminu maturalnego w 2018 roku

Termin i miejsce składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

Terminy dla uczniów

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

Komunikat Dyr. CKE o dostosowaniu warunków i formy egzaminu maturalnego w roku 2017/2018

Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2018 r.

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Procedury i terminy maturalne 2017/2018 - PREZENTACJA

Komunikat Dyr. CKE w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2018 r.

Komunikat Dyr. CKE - zmiana zasad przeprowadzania wglądów od 05.07.2016

Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne