I miejsce: Julia Nowak kl. II gb Gimnazjum nr 4 w Koszalinie, Magdalena Krukowska kl. I i V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie oraz Oskar Zawalich kl. VI Katolicka Szkoła Podstawowa w Koszalinie

II miejsce: Elżbieta Sakała kl. IV Katolicka Szkoła Podstawowa w Koszalinie

III miejsce:  Mateusz Szalawski kl. IV Katolicka Szkoła Podstawowa w Koszalinie 

Nagrodzone osoby wraz z opiekunami zapraszamy
na podsumowanie konkursu.
22 grudnia 2016 r., godz. 10.35 - gabinet Dyrektora Zespołu Szkół nr 2