1. Do programu mogą przystąpić ochotnicy z różnych klas naszego liceum i gimnajum, a także z innych Koszalińskich szkół.

2.Uczestnicy dostarczają zgodę rodziców na udział w zajęciach oraz finansowanie

3.Umundurowanie dla uczniów jest jednolite i szyte na wymiar.

4. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu na bazie JW 1223 oraz naszej szkoły.

5.Uczestnik zobowiązany jest raz w roku wziąć udział w zimowym (narciarskim) i letniim obozie rekreacyjnym.

6.Uczniowie osiągający wysokie wyniki w szkoleniu mianowani są przez Dyrektora ZS nr 2 na kolejne stopnie wojskowe.

7. Każdy uczeń wstępuje do Szkolnego Koła LOK.

8.Zajęcia terenowe organizowane i przeprowadzone są zgodnie z wytycznymi dot. imprez dla młodzieży szkolnej, z zachowanie pełnego bezpieczeństwa.