W dniu 5 grudnia 2017 Kampania Szkolna uczciła 150 rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzez udział w prelekcji naukowej zorganizowanej przez Związek Filatelistów i Bałtyckie Stowarzyszenie Historyczne Perun