Dnia 10. grudnia 2015 r. Kompania Szkolna oddała hołd zmarłemu dowódcy, 
kapitanowi Eugeniuszowi Zmysłowskiemu w pierwszą rocznicę śmierci.

alt