Otrzęsiny klas I liceum:
20 września 2016 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2016 r.

Ferie zimowe: 13-26 lutego 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 13-18 kwietnia 2017 r.

 

Egzamin maturalny:

Część ustna języki obce: 4-26 maja 2017 r.

Część ustna język polski: 8-20 maja 2017 r.

Część pisemna: 4-24 maja 2017 r.

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego: 1-20 czerwca 2017 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
31 października 2016 r.;19, 20, 21 kwietnia oraz 2, 4, 5, 8 maja 2017 r.

  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych: 28 kwietnia 2017 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

23 czerwca 2017 r.

 

Klasyfikacja I półrocza: do 14 stycznia 2017 r.

 

Klasyfikacja II półrocza: 16 czerwca 2017 r.

 

Ferie letnie: 24 czerwca -  31 sierpnia 2017 r.