Otrzęsiny klas I liceum:
18 września 2018 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna: 24-31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe: 28 stycznia - 10 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18-23 kwietnia 2019 r.

 

Egzamin maturalny:

Część ustna języki obce: 6-25 maja 2019 r.

Część ustna język polski: 9-22 maja 2019 r.

Część pisemna: 6-23 maja 2019 r.

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego: 3-19 czerwca 2019 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
2 listopada 2018 r.; 10-12 kwietnia 2019 r.; 2, 6-8 maja 2019 r.

  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych: 26 kwietnia 2019 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

21 czerwca 2019 r.

 

Klasyfikacja I półrocza: do 11 stycznia 2019 r.

 

Klasyfikacja II półrocza: 14 czerwca 2019 r.

 

Ferie letnie: 22 czerwca -  31 sierpnia 2019 r.