Otrzęsiny klas I liceum:
19 września 2017 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe: 15-28 stycznia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca -3 kwietnia 2018 r.

 

Egzamin maturalny:

Część ustna języki obce: 7-25 maja 2018 r.

Część ustna język polski: 9-22 maja 2018 r.

Część pisemna: 4-23 maja 2018 r.

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego: 4-20 czerwca 2018 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
6 października 2017 r.; 18, 19, 20 kwietnia oraz 30 kwietnia; 2, 4, 7, 8 maja 2018 r.

  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych: 27 kwietnia 2018 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

22 czerwca 2018 r.

 

Klasyfikacja I półrocza: do 5 stycznia 2018 r.

 

Klasyfikacja II półrocza: 15 czerwca 2018 r.

 

Ferie letnie: 23 czerwca -  31 sierpnia 2018 r.