Otrzęsiny - 20.09.2016 r.


Zimowa przerwa świąteczna - 
23-31 grudnia 2016 r.

Klasyfikacja I półrocze do 14.01.2017 r.

Projekty edukacyjne -  


Ferie zimowe - 13.02 - 26.02. 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 23 - 18.04. 2017 r.


Egzamin gimnazjalny
Część humanistyczna -19 kwietnia 2017 r.
Część matematyczno-przyrodnicza -20 kwietnia 2017 r.
Część z języka obcego nowożytnego -21 kwietnia 2017 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października 2016 r.; 19, 20, 21 kwietnia oraz 2, 4, 5, 8 maja 2017 r.
 

Klasyfikacja II półrocze do 16.06.2017 r.


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych- 23 czerwca 2017 r.