Zimowa przerwa świąteczna - 
23-31 grudnia 2017 r.

Klasyfikacja I półrocze do 05.01.2018 r.

Projekty edukacyjne -  od X 2017r. do V 2018r.


Ferie zimowe - 15.01 - 28.01. 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 29.03-03.04. 2018 r.


Egzamin gimnazjalny
Część humanistyczna -18 kwietnia 2018 r.
Część matematyczno-przyrodnicza -19 kwietnia 2018 r.
Część z języka obcego nowożytnego -20 kwietnia 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 06 października 2017 r.; 18, 19, 20 kwietnia oraz 30 kwietnia, 2, 4, 7, 8 maja 2018 r.
 

Klasyfikacja II półrocze do 15.06.2018 r.


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych- 
22 czerwca 2018 r.