Z ogromną dumą i radością informujemy, że dzisiaj (22 maja 2019r.) zostało podpisane Porozumienie o Współpracy między Zespołem Szkół nr 2 w Koszalinie i Wydziałem Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej. Współpraca z uczelnią nie trwa od dziś, ale podpisane porozumienie otwiera kolejne możliwości.

Co to oznacza? Poszerzenie wiedzy humanistycznej, udział w konferencjach naukowych, warsztatach, zarówno historycznych jak i dziennikarskich, wspólne projekty, wizyty na uczelni, kontakty i wymianę doświadczeń ze studentami Politechniki – pomożemy rozwijać Wasze pasje i wybrać dalszą drogę nauki i pracy.

Porozumienie zostało podpisane przez panią Dyrektor Bożenę Sobkowiak oraz Dziekana Wydziału Humanistycznego prof. nadzw. dr hab. Michała Polaka. Koordynatorami działań zostali: dr Krzysztof Kaczmarek (PK) i pani Ewa Żebrowska (ZS nr 2 w Koszalinie).