Sukcesy uczniów

Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema

w konkursach wojewódzkich i olimpiadach ogólnopolskich 

Imię i nazwisko ucznia

Olimpiada/Konkurs

Tytuł

Opiekun

V Liceum Ogólnokształcące

Magdalena Górna

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Laureat

Arkadiusz Gryk

Maciej Wieszczycki

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Finalista

Arkadiusz Gryk

Kornelia Zybert

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Finalista

Arkadiusz Gryk

Karolina Rok

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Finalista

Arkadiusz Gryk

Mateusz Sołtysiak

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Finalista

Arkadiusz Gryk

Szymon Lipkowski

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Finalista

Arkadiusz Gryk

Julia Podburaczyńska

Ogólnopolski Konkurs Geologiczno – Środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

Laureat okręgu

Joanna Sobkowiak

Natalia Dudziak

Etap wojewódzki XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – kat. liceum

Laureat okręgu

Dominika Czudowska

Gimnazjum nr 4

Rafał Mroczkowski

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

Finalista

Aleksandra Królikiewicz

Oliwia Radzikowska

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

Finalista

Aleksandra Królikiewicz

Julia Niemyńska

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie

Finalista

Zbigniew Dąbkowski

Katarzyna Liśniewska

Etap wojewódzki XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – kat. gimnazjum

Laureat okręgu

Dominika Czudowska