W dniu 12 kwietnia 2019 roku w Szczecinie odbył się XLVI Finał Okręgowy Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości okręgów koszalińskiego i szczecińskiego.

Drużyna V Liceum Ogólnokształcącego w składzie Magdalena Górna, Mikołaj Grabowski i Maciej Wieszczycki zajęła I miejsce w województwie. Indywidualnie I miejsce zajął Maciek, a Magda była V w województwie. Oboje zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady.

Gratulacje dla uczniów i ich opiekuna Arkadiusza Gryka.