W związku z Dniem Edukacji Prawnej, przypadającym 15 marca 2019 r. uczniowie V LO im. Stanisława Lema wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, które odbyły się w tym dniu w koszalińskim Sądzie Rejonowym. 
Uczniowie wzięli udział w lekcji prawa prowadzonej przez sędziego na sali rozpraw (np. na temat odpowiedzialności nieletnich), zwiedzali budynek sądu oraz uczestniczyli w pokazowej rozprawie. Po wstępnym przygotowaniu merytorycznym wcielali się w role procesowe. 22 marca w zajęciach wzięła udział klasa II p.