Od 8 stycznia do 26 lutego 2019 roku uczniowie klasy 2m (matematyczno-informatycznej) uczestniczyli w laboratoriach z "programowania mikrokontrolerów AVR w języku C". Zajęcia odbywały się cyklicznie na Politechnice Koszalińskiej, na Wydziale Elektroniki i Informatyki.

Młodzież zapoznała się między innymi z funkcjonowaniem rejestrów wejściowych/wyjściowych, podłączeniem i obsługą diód led i przycisków. Z zasadami funkcjonowania wyświetlaczy siedmiosegmentowych, z wyświetlaczami opartymi na układzie HD44780. Wykonywali proste animacje na wyświetlaczu. Zapoznali się z zasadami funkcjonowania przetworników A/C. Uruchomieniem i odczytem wartości z przetwornika. Dokonywali pomiaru temperatury z DS18B20. Przeliczali zmierzone wartości i wyświetlali je na wyświetlaczach 7-SEG lub alfanumerycznych. Ostatecznie wykonali prosty termostat z obsługą buzzera.

Opiekun Izabela Ciemińska

Dziękujemy za współpracę!