Przewodniczący Samorządu naszej szkoły Mateusz Sołtysiak miał okazje uczestniczyć w premierze Założeń Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2020-2030.
Cały projekt został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Problematyka poruszona w projekcie: 
- rynek pracy
- aktywność obywatelska
- sport, zdrowie, turystyka 
- innowacje, internet, cyfryzacja
- kultura 
- edukacja i szkolnictwo wyższe.