W dniach 11-25 lipca 2015 roku  miał miejsce  wyjazd szkoleniowy z metodyki dla nauczycieli w ramach projektu " Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"  Programu Erasmus+ ( POWERSE) do urokliwej miejscowości Scarborough w Północnej Anglii. Nauczyciele mieli możliwość poznania nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Celem dwóch tygodni kursu było stymulowanie praktycznych pomysłów nauczania i rozwijania znajomości języka angielskiego. Zajęcia obejmowały: naukę słownictwa, motywowanie do konwersacji, różne sposoby nauczania gramatyki, pracę w grupach oraz prace projektowe w klasie - z wykorzystaniem dramy. Ponadto, nauczyciele mieli możliwość wyjazdu na wycieczki fakultatywne do Leeds, York, Whitby, Zatoki Robin Hooda , Liverpool oraz Londynu.