Tytuł projektu: Zrównoważona  edukacja

Projekt skierowany jest do I i II klas LO

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w latach 2017-2019.

 

Kraje partnerskie: Niemcy (koordynator), Francja, Polska, Włochy, Rumunia, Portugalia.

 

Cele projektu: 

  • podnoszenie świadomości i wiedzy młodzieży w procesach zachodzących w świecie;
  • wspólne wypracowanie rozwiązań i postulatów dotyczących istotnych zagadnień lokalnych, wzrostu świadomości na temat polityki młodzieżowej oraz jej wpływu na jakość zycia;
  • zrozumienie naszej roli w europejskiej i globalnej społeczności;
  • rozwijanie umiejętności licealistów w dziedzinie komputera i komunikacji w językach obcych.

 

***

Kraje uczestniczące w projekcie i daty mobilności (wyjazdów w ramach projektu) uczniów i nauczycieli:

Marzec 2018 (Francja) - Zmiany w klimacie. Odnawialne źródła energii. (2 uczniów i 2 nauczycieli)

Maj 2018 (Polska) - Sport i natura. (2 uczniów i 2 nauczycieli)

Wrzesień 2018 (Włochy) - Różnorodność. (2 uczniów i 2 nauczycieli)

Listopad 2018 (Rumunia) - Demokracja. (2 uczniów i 2 nauczycieli)

Marzec 2019 (Portugalia) - Wszyscy jesteśmy równi. (2 uczniów i 2 nauczycieli)

Maj 2019 Niemcy (Koordynator projektu) - Międzynarodowe spotkanie projektowe. Spotkanie kończące projekt. (4 uczniów i 2 nauczycieli)

 

Uczniowie uczestniczący w projekcie mają pokryte wszystkie koszty związane z mobilnością (wyjazdem): (ubezpieczenie, podróż, zakwaterowanie, wycieczki w ramach wyjazdu).

Uczniowie wyjeżdżający zakwaterowani są u rodzin goszczących.

Uczniowie, którzy zadeklarują swój wyjazd zobowiązani są do przyjęcia kolegi lub koleżanki w Polsce.