W roku szkolnym 2015/2016 egzamin gimnazjalny odbędzie w następujących terminach:

Część humanistyczna -19 kwietnia 2017r.
Część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017r.
Część z języka obcego nowożytnego -21 kwietnia 2017r.

PREZENTACJA 

-EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

KOMUNIKAT DOSTOSOWAŃ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KOMUNIKAT O PRZYBORACH NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017