Zadania doradcy zawodowego w liceum:

- diagnozowanie zapotrzebowania słuchaczy na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

- wskazanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowej rzetelnej informacji na temat:

a) rynku pracy,

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

- udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych, zawodowych  uczniom,

- kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów,

- współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa.

Doradca zawodowy przyjmuje w godzinach pracy pedagoga i psychologa.

 

Zadania doradcy zawodowego w gimnazjum link