Biblioteka  V LO zawsze  po drodze, nie  mijam

- wchodzę!

 

Zapraszamy: od poniedziałku do piątku 8:00 -15:15

Co dzieje się w bibliotece liceum w październiku, który jest Świętem Bibliotek Szkolnych?

Witamy w naszej bibliotece, która mieści się w najniższej części budynku głównego i zapraszamy do korzystania z bogatych zbiorów, które obejmują:

 

Księgozbiór:

lektury,

literaturę piękną wraz z nowościami wydawniczymi,

literaturę popularno-naukową,

literaturę pedagogiczną i psychologiczną,

podręczniki.

 

Zbiory multimedialne:

płyty DVD,

płyty CD,

kasety video,

kasety magnetofonowe.

 

Dokumenty regulujące pracę szkoły:

Statut,

Wewnątrzszkolny System Oceniania,

Program Wychowawczy Szkoły,

Nadzór Pedagogiczny,

Plan Pracy Dydaktyczno -Wychowawczej i Opiekuńczej,

Regulaminy.

 

Materiały pomocne maturzystom:

akty prawne dotyczące egzaminu,

procedury organizowania i przeprowadzania matury,

informatory maturalne,

przykładowe testy i arkusze egzaminacyjne,

wzory opisów bibliograficznych do bibliografii załącznikowej,

gotowe prezentacje maturalne

 

Katalogi:

alfabetyczny,

rzeczowy,

zagadnieniowy.

Biblioteka zajmuje trzy pomieszczenia: wypożyczalnię z lekturami i literaturą popularno- naukową,  czytotekę i stanowiskami multimedialnymi. Jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej i wiedzy o regionie.

 

Cele i zadania biblioteki realizowane są poprzez:

 

gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami czytelników,

opracowanie zbiorów i udostępnianie ich czytelnikom,

organizowanie warsztatu informacyjno-czytelniczego,

pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania czytelnictwa,

organizowanie i przeprowadzanie imprez i konkursów literackich,

podejmowanie  działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

współpracę z nauczycielami, uczniami, rodzicami i innymi bibliotekami.