25 października odbył się już po raz trzeci w naszej szkole Dzień Wolontariusza. Obchody składały się z dwóch części: części oficjalnej, której kluczowym elementem były prelekcje wygłoszone przez zaproszonych gości, a także z części wystawowej, kiedy to zaproszone organizacje wolontariackie prezentowały młodzieży swoją działalność.

W tym roku uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wysłuchania dwóch prelekcji. Jako pierwsza zabrała głos Pani Zofia Hafke z Koszalińskiego Centrum Wolontariatu, która wygłosiła wykład pt. „Barwy wolontariatu” o różnych formach i możliwościach włączania się w pracę na rzecz drugiego człowieka. Drugim prelegentem był Pan Krzysztof Beznar Koordynator Greenpeace Koszalin, który przybliżył uczniom organizację Greenpeace oraz w ciekawy sposób opowiadał o jej działalności, ukazując obszary, w które czynnie zaangażowani są aktywiści Greenpeace, często narażający swoje życie i bezpieczeństwo dla dobra przyrody i całego świata. Pierwszą część uroczystości uświetniły również występy uczniów naszej szkoły. Julia Wolny, uczennica klasy 3gB, wprowadziła nas swoim śpiewem w chwilę zadumy, a uczniowie klasy Ip wraz z wychowawczynią Panią Marzeną Ercolani uwidocznili w przygotowanym występie problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy Afryki. 

W części drugiej uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się od zaproszonych organizacji, w jaki sposób nieść pomoc potrzebującym. W tym roku zaproszenie przyjęły następujące organizacje: Caritas, Dom Samotnej Matki „Dar Życia”, Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego, Fundacja „Zdążyć z Miłością” oraz Polski Czerwony Krzyż reprezentowany przez Szkolny Klub PCK. Przez dwie godziny uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę w kwestiach wolontariatu oraz podszkolić się w udzielaniu pierwszej pomocy, której instruktarzu udzielał Szkolny Klub PCK. W tej części wolontariuszki ze Szkolnego Klubu Wolontariusza prowadziły również kawiarenkę, gdzie można było skosztować za drobną opłatą uczniowskich wypieków. Dochód ze sprzedaży ciast zostanie przeznaczony na akcję Szlachetna Paczka, którą Szkolny Klub Wolontariusza zamierza kontynuować również w tym roku.

Jak zapowiadało motto tegorocznego przedsięwzięcia, na twarzach wolontariuszy można było zobaczyć radość z wykonywanej pracy, którą starali się zarazić zarówno gości, jak i odwiedzających.

Opiekun: Pani Paulina Krasowska