"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"

 Z ogromnym smutkiem informujemy, że  dnia 11 października 2018 r.

odszedł wspaniały człowiek i wieloletni dyrektor oraz nauczyciel

Zespołu Szkół nr 2 im. S. Lema w Koszalinie

(wcześniej Zespołu Szkół Budowlanych)

 ŚP. Pan mgr Andrzej Klasicki

Życie Pana Andrzeja Klasickiego było nierozerwalnie związane z naszą szkołą przez bardzo długie lata, podczas których niestrudzenie piastował funkcję wicedyrektora szkoły (od 1972 roku), a w latach 1981 – 2003 dyrektora naszej placówki. Przeprowadził szkołę przez trudny czas stanu wojennego, transformacji ustrojowych i przeobrażeń całej oświaty. W tym czasie wybudowano łącznik pomiędzy budynkiem głównym a pawilonem, otwarto Podstawowe Studium Zawodowe, w miejsce klas technikum sukcesywnie powstawały klasy liceum, nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół nr 2, powołano do życia nową szkołę – Gimnazjum nr 4.

Dyrektora Andrzeja Klasickiego pamięta też wielu uczniów z lekcji fizyki, na których odsłaniał tajniki tej trudnej nauki.

Nigdy nie zapomnimy wspaniałego  dyrektora, nauczyciela, kolegi, człowieka…

           Wyrażając wdzięczność

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły,

Absolwenci, Uczniowie.

15 października 2018 r. o godzinie 13.00 w kościele św. Józefa rozpoczyna się msza żałobna. Po mszy nastąpi przejazd na Cmentarz.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE POGRZEBU:

Klasy uczestniczące w mszy św. oraz pogrzebie wychodzą spod szkoły o godzinie 12.30.

O godzinie 13.00 w kościele św. Józefa rozpoczyna się msza żałobna. Po mszy młodzież wraz z opiekunami przechodzi na przystanek autobusowy przy Rynku Staromiejskim (około 13.50) skąd nastąpi przejazd na Cmentarz (wysiadamy na pętli przy Centrum Ogrodniczym i udajemy się pod Kaplicę Cmentarną).

Po pogrzebie (około 14.40), z pętli autobusowej ul. Gnieźnieńska (Centrum Ogrodnicze), nastąpi przejazd autobusem do przystanku Clausiusa (ZS nr 1).