Choć rok szkolny dopiero się rozpoczął w minioną sobotę uczniowie naszej szkoły jak i zarówno grupy koszalińskiego PCK  brali udział w pokazie I pomocy. 
Na jednym z koszalińskich osiedli edukowali mieszkańców jak prawidłowo przeprowadzić Resuscytację Krążeniowo-Oddechową u dziecka i dorosłych. Pokazali obsługę urządzenia AED oraz przedstawili prawidłowe postępowanie przy wypadku komunikacyjnym. 
Opiekun D. Czudowska