MATURZYSTO!

Po wejściu w życie ustawy o RODO zostały zmienione zasady udostępniania wyników na stronie internetowej OKE Poznań.

Do szkół zostały przesłane indywidualne loginy i hasła. Każdy absolwent musi zgłosić się po ich odbiór osobiście z aktualnym dokumentem tożsamości w dniach 27 czerwca – 2 lipca od godziny 900 do 1400

Rozdanie świadectw maturalnych w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema odbędzie się 3 lipca 2018 r. w godzinach 1200 – 1400.