15 czerwca 2018 r. w szkolnej auli odbyły się warsztaty profilaktyczno-artystyczne promujące zdrowy, wolny od używek tryb życia. Wzięło w nich udział 20 osób z różnych klas naszej szkoły. Prowadzące - Marzena Ercolani i Marta Strzelecka postawiły na tzw. profilaktykę pozytywną, czyli budowanie postaw asertywnych oraz kształcenie umiejętności adekwatnego rozpoznawania i nazywania własnych uczuć i potrzeb  czy też ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z tzw. trudnymi emocjami jak złość. poczucie odrzucenia. Warsztaty miały także na celu zaspokojenie potrzeby twórczości i odkrycie artystycznych pasji, co może ułatwić satysfakcjonujące spędzanie czasu bez używek. 

Projekt mógł być zrealizowany dzięki dotacji z Funduszu Przeciw Uzależnieniom. Został podczas nich użyty nowo zakupiony sprzęt nagłaśniający oraz reflektory. Stworzyło to intymny, szczególny nastrój adekwatny do mówienia o swoich słabościach i problemach.

Fotografie Katarzyna Cyberna