7 października nasza szkoła należała do absolwentów „Budowlanki”. Przybyli do nas z różnych stron i w różnym wieku – najstarszym obecnym na zjeździe absolwentem był pan Wincenty Tałaj, który do egzaminu dojrzałości przystąpił w 1967 roku, najmłodszy zaś maturę zdawał w 2014 roku. 

Najliczniejsze „roczniki” absolwentów to 1975 i 1998. Od samego rana korytarze wypełniły się ich radosnymi powitaniami i rozmowami. Po zgłoszeniu swojej obecności i otrzymaniu jubileuszowych pamiątek, wszyscy udali się do sali gimnastycznej, w której wszystkich powitała Dyrektor Szkoły. Gdy prowadzący uroczystość – Panowie Bogdan Rękawek i Sławomir Łuczak – wymieniali nazwiska emerytowanych nauczycieli obecnych na zjeździe – towarzyszyły im gorące oklaski ich wychowanków i uczniów.

Zgodnie z tradycją, klucz do szkoły na ten jeden wyjątkowy dzień został przekazany przedstawicielowi absolwentów – panu Wiesławowi Romanowskiemu. Później jeszcze tylko pamiątkowe wspólne zdjęcie i rozpoczęły się spacery szkolnymi korytarzami, zaglądanie do „swoich” sal lekcyjnych, przeglądanie kronik szkolnych i sakramentalne pytanie: „A pamiętasz…?” Szczególnie miłe i wzruszające były spotkania absolwentów z wychowawcami i nauczycielami. Odżywały wtedy wspomnienia przenoszące niczym wehikuł czasu do tamtych beztroskich, szkolnych lat…   

Goście zmęczeni wędrówkami po szkole oraz ilością wrażeń mogli odpocząć w kawiarence „Pod rusztowaniem”, która na ten jeden dzień została otwarta w auli szkoły. Oprócz kawy i herbaty serwowano ciasta przygotowane przez naszych uczniów i ich rodziców. Tam również nie milkły rozmowy oraz śmiech. W powietrzu unosiła się radosna atmosfera spotkania po latach.

Wszyscy uczestnicy Zjazdu Absolwentów będą mieli co wspominać przez następne pięć lat czyli do następnego Zjazdu już w 2022 rokuJ

Do zobaczenia!