Aby zalogować się do systemu rekrutacji elektronicznej 

należy najpierw uruchomić poniższą aplikację