Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema

75-401 Koszalin, ul. Jedności 9

PKO BP SA I/O Koszalin         86 1020 2791 0000 7702 0008 7072

 

Zebrania z rodzicami:

 

13.09.2016 r.

godz.1600 - I klasy  Gimnazjum aula

godz.1630 -III klasy Gimnazjum aula

godz.1700 - I klasy Liceum aula

godz.1800 - III klasy Liceum aula

godz. 1630 - klasy I, II,  III Gimnazjum w salach lekcyjnych

godz. 1730 - klasy I, II,  III Liceum w salach lekcyjnych

18.10.2016 r.

godz. 1545 -  klasy Gimnazjum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1630 - klasy Liceum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1700- 1800 dzień otwarty

29.11.2016 r.

godz. 1545 -  klasy Gimnazjum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1630 - klasy Liceum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1700- 1800 dzień otwarty

poinformowanie rodziców uczniów klas I, II i III o  przewidywanych ocenach

24.01.2017 r.

godz. 1545 -  klasy Gimnazjum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1630 - klasy Liceum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1700- 1800 dzień otwarty

28.03.2017 r.

godz. 1545 -  klasy Gimnazjum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1630 - klasy Liceum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1700- 1800 dzień otwarty

poinformowanie rodziców uczniów klas  III o  przewidywanych ocenach

23.05.2017 r.

godz. 1545 -  klasy Gimnazjum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1630 - klasy Liceum - spotkanie z wychowawcami
godz. 1700- 1800 dzień otwarty

poinformowanie rodziców uczniów  o  przewidywanych ocenach