Wychowawcy klas w roku szkolnym 2016/2017

 GIMNAZJUM

Klasa I
I Ga Ewa Kromer
I Gb Anna Stacholińska
I Gc Małgorzata Rudol
I Gd Jolanata Kapuścińska-Ziobro

Klasa II
II Ga Magdalena Kret
II Gb Monika Kołodziejek
II Gc  Maria Glasner
II Gd Sylwia Dąbrowska

Klasa III
III Ga Marta Strzelecka
III Gb Anna Bartosik
III Gc  Małgorzata Zajkowska
III Gd Monika Machalewska

 LICEUM

 Klasa I

I B Anetta Krężołek-Liszka
I H Ewa Grabowska
I I  Aleksandra Królikiewicz
I J  Danuta Kwiatkowska
I T  Witold Lemke
I P Jolanta Niemiec

Klasa II

II A Grzegorz Zaganiacz
II B Katarzyna Klasicka
II H Anna Kasperowicz
II I Tomasz Ferek
II J Joanna Krauze
II M Piotr Potomski
II P Beata Ulman

Klasa III

III A Katarzyna Gryzio
III B Urszula Borucińska
III H Wioletta Nowak
III I Paweł Marcjanik
III J  Piotr Jesionowski
III M Adrian Budnik
III P Andrzej Wysocki