Plan Pracy Rady Rodziców na rok 2014/2015 /wkrótce/

 

Porządek spotkania Rad Klasowych w dniu 18 września 2014 r.

 

1.    Przedstawiciel PZU - ubezpieczenia.

2.    Sprawozdanie z rozliczenia finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2013/2014 - przedstawi skarbnik RR

3.    Nabór uzupełniający do Prezydium Rady Rodziców - 1 osoba (komisja rewizyjna), 1 osoba (z-ca przewodniczącego), 4 osoby (członkowie RR).

4.    Plan finansowy na rok szkolny 2014/2015

5.    Wnioski