P R O G R A M

W Y C H O W A W C Z Y

S Z K O Ł Y

 

 

* Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2000 roku

 

* Zmodyfikowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 26 września 2003 roku poprzez wprowadzenie rozdziału VIII ?Postępowanie w sytuacjach nietypowych bądź nadzwyczajnych?

 

oraz przeredagowanie części sformułowań i nadanie całości nowej szaty graficznej.

 

* Zmodyfikowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 24 października 2006 roku

 

* Zmodyfikowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2007 roku

 

* Zmodyfikowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14 grudnia 2010 roku

 

plik do pobrania .pdf