Szkolny Program profilaktyki powstał w oparciu o wyniki badań ankietowych prowadzonych wśród uczniów,rodziców i nauczycieli V Liceum i Gimnazjum nr 4.Przy tworzeniu programu wykorzystano również obserwacje,rozmowy i wnioski z ewaluacji dotyczącej poprzedniego programu profilaktycznego szkoły.
Program obejmue następujące obszary działań profilaktycznych w cyklu 3 letnim:
I.    Znajomość praw człowieka.
II.    Bezpieczeństwo w szkole.
III.    Ograniczenia niepowodzeń szkolnych.
IV.    Motywowanie uczniów do nauki i praca z uczniem zdolnym.
V.    Spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów.
VI.    Uczeń wolny od nałogów.
1.    Zapobieganie negatywnym skutkom rozwoju technologii informatycznej i komunikacyjnej.
VII.    Pedagogizacja rodziców w zakresie wiedzy psychologicznej i umiejętności wychowawczych.
VIII.    Popularyzaca kultury fizycznej.
IX.    Doskonalenie,monitoring i ewaluacja dział profilaktyczno-wychowawczych.

Pobierz program