plik do pobrania

Wniosek o organizację nauczania indywidualnego, wspomagania dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

plik do pobrania

Poniżej do pobrania wzory pism:

1. Duplikat legitmymacji Gimnazjum - pobierz

2. Duplikat legitymacji Liceum - pobierz

3. Duplikat świadectwa - pobierz