Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema  przystąpił do 6 Edycji Konkursu "Lekcja z SITA", gdzie zostaliśmy jednym z  12 finalistów z całej Polski.

Nagrodą dla naszej placówki był udział w Dniach Konkursowych.

Dnia 28 marca 2017 r. mieliśmy możliwość zapoznania się z tajnikami tej metody. Zarówno uczniowie, dyrekcja, nauczyciela oraz rodzice mieli możliwość skorzystania z wykładu oraz strefy relaksu ze specjalnymi okularami w wygodnych fotelach.

alt 

Nasza szkoła uczestniczy w wielu programach i akcjach, potwierdzeniem naszych starań i działań jest szereg dyplomów i certyfikatów.

 

alt  alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Stowarzyszenie ma na celu wsparcie organizacyjne i działalność pozwalającą na lepsze wykorzystanie funduszy gromadzonych z różnych źródeł na pomoc Szkole, uczniom oraz emerytowanym i obecnym pracownikom placówki w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. Funkcje takie częściowo spełniały dotychczas kolejne Rady Rodziców ZS nr 2 im. Stanisława Lema, bardzo zasłużone w pomocy potrzebującym uczniom, ale rady rodziców nie posiadają osobowości prawnej, co znacznie ogranicza możliwości ich działania.

Do stowarzyszenia należą absolwenci Zespołu Szkół Budowlanych i V LO, nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema i rodzice absolwentów.

Statut Stowarzyszenia

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia