ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Wsparcie na starcie!”

dla Oddziałów Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema,Jedności 9, 75-401 w Koszalinie

 Rekrutacja uczestników (nauczycieli,  uczniów i rodziców -  
prowadzona jest 
od 06.10.2017r  wg zasad przyjętych w regulaminie.)

 

Cel projektu

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Listy uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego przedmiotowych konkursów kuratoryjnych dla gimnazjów

konkurs polonistyczny

konkurs geograficzny

konkurs języka angielskiego

konkurs języka niemieckiego

konkurs wiedzy o społeczeństwie

Ogłoszenie wyników etapu szkolnego konkursów kuratoryjnych dla uczniów gimnazjum odbędzie się 25.10.2017 r. o godzinie 10:35 w auli szkoły.

Wieczorem 7 października 2017 roku o godzinie 1900 podniosła atmosfera zapanowała w restauracji „Kowal”, gdzie odbył się Bal Absolwenta.

Bal uroczyście otworzyła Pani Bożena Sobkowiak dyrektor Zespołu Szkół nr 2. W balu wzięło udział ponad 200 gości w tym m.in. absolwenci, nauczyciele i pracownicy szkoły, byli pracownicy szkoły. 

Panie pojawiły się w wieczorowych sukniach, panowie w garniturach. Wyjątkowość spotkania podkreślała dekoracja kolorystycznie nawiązująca do barw szkoły: biel i błękit. Absolwenci bawili się wyśmienicie nie tylko na parkiecie, ale  również przy swoich stolikach… 

Wspomnieniom i żartom nie było końca. Tańce oraz rozmowy trwały do białego rana.

7 października nasza szkoła należała do absolwentów „Budowlanki”. Przybyli do nas z różnych stron i w różnym wieku – najstarszym obecnym na zjeździe absolwentem był pan Wincenty Tałaj, który do egzaminu dojrzałości przystąpił w 1967 roku, najmłodszy zaś maturę zdawał w 2014 roku. 

Najliczniejsze „roczniki” absolwentów to 1975 i 1998. Od samego rana korytarze wypełniły się ich radosnymi powitaniami i rozmowami. Po zgłoszeniu swojej obecności i otrzymaniu jubileuszowych pamiątek, wszyscy udali się do sali gimnastycznej, w której wszystkich powitała Dyrektor Szkoły. Gdy prowadzący uroczystość – Panowie Bogdan Rękawek i Sławomir Łuczak – wymieniali nazwiska emerytowanych nauczycieli obecnych na zjeździe – towarzyszyły im gorące oklaski ich wychowanków i uczniów.